Hopp til hovedinnholdet

Hvordan justerer jeg valutagevinst/tap (agio/disagio) ved årslutt?